Kierunki kształcenia


 

Strategia "Przystanek - Teatr Biskupia Górka"

Program strategii pracy Szkoły to uzupełnienie i wzbogacenie treści programowych o wiedzę o teatrze z przygotowaniem przedstwienia teatralnego, animację życia kulturalnego szkoły i uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu. Jest realizowany we wspólpracy z instytucjami kultury. Głównym celem utworzenia strategii pracy Szkoły jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań artystycznych oraz kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne życie poprzez świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.