Kodeks TIK


Szkolny Kodeks TIK

 

  1.  Pamiętamy o prawach autorskich; cytując cudzy tekst podajemy źródło;
  2. Pamietamy o bezpieczeństwie w sieci; nie udostępniamy nigdzie ani nikomu swoich danych osobowych;
  3. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stroni filmów itp. – ułatwiających uczenie się;
  4. Sprawdzamy wiarygodność stron, z których korzystamy; informacje z Internetu traktujemy krytycznnie i nie wierzymy we wszystko co jest napisane (staramy się potwierdzić je w encyklopediach lub pytając nauczyciela);
  5. Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw;
  6. Uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego tylko pod opieką i za zgodą nauczyciela;
  7. Uczniowie i nauczyciele szanują sprzęt z którego korzystają;