Stołówka szkolna


Opłata za obiady:

 

Szkoła Podstawowa nr 21

ul Na Stoku 43

80 - 811 Gdańsk

Numer konta: 79 1240 1268 1111 0010 3839 0406

 

(w tytule wpłaty należy podać: wpłata za obiad m-c/imię i nazwisko dziecka/klasa)

 

Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do dnia 10 - go każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z posiłków.

Brak wpłaty na konto w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy osób korzystających z posiłków.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godziny 12.00 danego dnia, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

Opłaty za obiady w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

STYCZEŃ - 19 obiadów po 3,50 zł = 66,50 zł

LUTY- 13 obiadów - 45,50 zł

MARZEC - 20 obiadów - 70 zł

KWIECIEŃ - 18 obiadów - 63 zł

MAJ - 18 obiadów - 63 zł

CZERWIEC - 15 obiadów - 52,50 zł