O szkole


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Gdańsku istnieje od 1964 roku. Dwupiętrowy budynek szkoły - o łącznej powierzchni użytkowej 975m2 - usytuowany jest na dużej działce (ponad 1,5 ha) z trawnikami, boiskiem i placem zabaw. To wszystko w starej i cichej dzielnicy. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz system alarmowy. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablica interaktywna, projektory mutimedialne, pracownię komputerową, internetowe centrum informacji mutimedialnej, miejsce do zabawy dla najmłoszych dzieci wyposażone w ramach projektu "Radosna Szkoła" oraz wiele specjalistycznych pomocy pozyskanych w ramach projektu unijnego.

Propagujemy zdrowy styl życia. Stołówka serwuje zdrowe posiłki oraz napoje przygotowane w szkolnej kuchni. Nasi uczniowie korzystają z programów unijnych i Agencji Rynku Rolnego: "Mleko w Szkole" i "Owoce w Szkole". Zapewniamy opiekę medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły dostępny jest przez pięć dni w tygodniu. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i klubach. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

Naszym uczniom zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 06.00 do 17.00. W trosce o prawidłowe zagospodarowanie wolnego czasu proponujemy również zajęcia w świetlicy profilaktycznej "Bezpieczna Przystań", podczas których oferujemy pomoc w odrabianiu prac domowych, podwieczorki i zabawy tematyczne.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

- Burrhus F. Skinner