Stołówka szkolna


Opłata za obiady:

 

Szkoła Podstawowa nr 21

ul Na Stoku 43

80 - 811 Gdańsk

Numer konta: 79 1240 1268 1111 0010 3839 0406

 

(w tytule wpłaty należy podać: wpłata za obiad m-c/imię i nazwisko dziecka/klasa)

 

Opłaty za kolejne miesiące przyjmowane będą do dnia 10 - go każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z posiłków.

Brak wpłaty na konto w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy osób korzystających z posiłków.

Odwołanie obiadu można zgłaszać do godziny 12.00 danego dnia, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2018/2019 to 4 zł.